Regulamin mistrzostw LSO w piłce siatkowej

Regulamin Mistrzostw LSO Diecezji Rzeszowskiej w Piłce Siatkowej

 

 1. Postanowienia ogólne:

1.1. termin: Sobota 15.05.2022 r. g. 9:00

1.2. Miejsce: Hala sportowa ul. Miłocińska 42 w Rzeszowie,

1.3. Wpisowe: 20 zł – od każdego zawodnika oraz kibica

1.4. Organizatorem turnieju jest: Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej

 

 1. Warunki udziału:

2.1. Do udziału w Mistrzostwach zgłaszają się parafie z Diecezji Rzeszowskiej.

2.2. W dniu turnieju opiekun grupy przestawia listę ministrantów wg Załącznika 1.

2.3. Prawo do startu mają drużyny złożone wyłącznie z ministrantów urodzonych w roku 2002 i młodszych, należących do Wspólnoty Ministranckiej danej parafii. W Turnieju mogą wziąć udział wyłącznie chłopcy.

2.4. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką lub zaświadczenie od księdza

proboszcza, poświadczające że są czynnymi członkami parafialnej Wspólnoty Ministranckiej.

2.5. Ministranci niepełnoletni mają posiadać zgodę rodziców na udział w turnieju. Pełnoletni podpisują zgodę samemu. Załącznik 2

 

 1. Organizacja rozgrywek:

3.1. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym.

3.2. Zgłoszone zespoły zostaną podzieleni na grupy. Losowanie grup odbędzie się 13 maja o godz. 20:00 na Facebook – fanpage LSO Diecezji Rzeszowskiej

3.3. W przypadku mniejszej ilości drużyn organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

 

 1. 4. Przepisy gry

5.1. Obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową”.

5.2. W przypadku, gdy drużyna będzie liczyła pięciu zawodników (np. z powodu niestawienia się kompletnego składu drużyny, kontuzji zawodników, bądź dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika) dana drużyna gra w 5 osób.

5.3. Mecz prowadzą sędziowie wcześniej do tego uprawnieni.

5.4. Mecze w fazie grupowej toczą się do dwóch wygranych setów do 15 pkt., W przypadku remisu w setach 1 : 1, trzeci decydujący set rozgrywany będzie tiebreakiem do 10 pkt. W fazie pucharowej gramy do 25 pkt., a tiebreak do 15 pkt.

5.5. O zajętym miejscu w grupie decydują:

 • liczba zdobytych punktów (za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo 2:1

drużyna otrzymuje 2 punkty, za porażkę 1:2 drużyna otrzymuje 1 punkt, za porażkę 0:2 drużyna

otrzymuje 0 punktów),

 • stosunek wygranych do przegranych setów,
 • ilość wygranych setów,
 • stosunek wygranych do przegranych małych punktów,
 • ilość zdobytych małych punktów,
 • wynik bezpośredniego spotkania.

5.6. Każdy zespół ma prawo, w każdym secie, do maksymalnie jednej przerwy na odpoczynek i czterech zmian zawodników.

5.7. Wszystkie przerwy między setami trwają po 60 sekund, a przerwy na żądanie 30 sekund.

5.8. Każdy zespół spośród dwunastu zawodników zgłoszonych do gry, może zarejestrować jednego zawodnika wyspecjalizowanego w grze obronnej, zwanego „Libero”.

5.9. Siatka umieszczona z antenkami jest na wysokości 2,43 m.

5.10. Kolor koszulek, musi być jednakowy dla całego zespołu.

5.11. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko.

5.12. Kapitan po zakończonym meczu zobowiązany jest do podpisania protokołu meczowego. Swoim podpisem potwierdza wydarzenia, które miały miejsce na boisku.

 

 1. Postanowienia organizacyjne

6.1. Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu.

6.2. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią.

6.4. Na terenie płyty boiska obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą. Dotyczy to także kibiców.

6.5. Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego.

6.6. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.

6.7. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas Mistrzostw.

6.8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających. Złamanie tego punktu grozi dyskwalifikacją drużyny.

 

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Zgłoszenia do środy 11.05.2022 r. u ks. Dominika Leniart tel. tel. 697-333-539; e-mail: rzeszowlso@gmail.com

7.2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę organizatora ma prawo:

– weryfikacji wyniku meczu,

– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek.

7.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.

7.5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania Mistrzostw zarówno w rundzie zasadniczej, jak i finałowej.

7.6. Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminów szatni i sali, na których będą rozgrywane mecze.

7.7. Zawodnicy są ubezpieczeni od NNW.

7.8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

 • Dominik Leniart – 697-333-539

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w programie turnieju.

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.