Sekcja Sportowa

Jest to sekcja odpowiedzialna za wszystkie wydarzenia sportowe w naszej diecezji. Jej zadaniem jest organizowanie turniejów oraz czuwanie nad ich przebiegiem. W naszej diecezji cyklicznie organizowane są turnieje w piłkę nożną, szachy, ping-ponga, siatkówkę i mniej sportowy konkurs biblijny. Organizujemy też turniej w FIFA oraz zawody lekkoatletyczne. Odpowiedzialnym za sekcję jest ks. Dominik Leniart i cer. Rafał Frąc.