Sekcja Formacyjna

Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. Niech więc wykonują swoją funkcję z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej służbie i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności. (Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, p. 29)

Sekcja Formacyjna Liturgicznej Służby Ołtarza stara się odpowiadać na to wezwanie Kościoła przez formację duchową członków służby liturgicznej oraz przybliżanie im kwestii związanych z samą liturgią: jej form, znaczenia i technicznej strony posługi w świętym zgromadzeniu. Sekcja realizuje te zamysły przez przygotowywanie tekstów czuwań, konspektów spotkań oraz materiałów formacyjnych na turnusy, kursy i dni skupienia. Sekcja odpowiada również za przygotowanie kadr czuwających nad przebiegiem wyżej wymienionych wydarzeń, a także przypomina o konieczności modlitwy za członków służby liturgicznej.

Odpowiedzialni za działalność Sekcji Formacyjnej są: ks. Michał Piętka i cer. Mateusz Piątek.