Sekcja Liturgiczna

Jest odpowiedzialna za przebieg i wygląd liturgii sprawowanej, na terenie naszej diecezji. Naszym celem jest również przekazywanie wiedzy na temat: poszczególnych części Mszy Świętej i ich symbolik, oraz innych obrzędów dziejących się w kościele. Na czele tej sekcji stoi ksiądz Piotr Wąsacz wraz z cer. Dawidem Dopartem.