WAKACJE Z BOGIEM

Link do strony z zapisami : http://lsorzeszow.pl/lso-db/?page=login

Króluj nam Chryste!

Chcielibyśmy uniknąć nieporozumień dlatego przesyłamy informację odnośnie turnusów.

Rekolekcje wakacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza przeznaczone są dla ministrantów, lektorów i scholi, pełniących służbę w swoich parafiach. Nie są to kolonie, ale rekolekcje formacyjne. W programie dnia oprócz Eucharystii, modlitwy i spotkań formacyjnych, nie zabraknie czasu na ogniska, wycieczki oraz zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.

Na turnus rekolekcyjny Liturgicznej Służby Ołtarza należy zabrać:

  • Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), książeczkę do nabożeństwa, różaniec.

  • Nie zabieramy urządzeń elektronicznych takich jak: tablet, laptop itp. Opiekunowie nie odpowiadają za przywieziony sprzęt

  • Strój liturgiczny ( alba, komża )

  • Legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania oraz kartę uczestnictwa i Legitymację Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej, którą można nabyć przy zapisie.

  • Pościel, śpiwór.

  • Odpowiednie ubranie (z uwzględnieniem chłodu, strój sportowy, przybory toaletowe, buty, najlepiej dwie pary, jedne do pieszych wędrówek, oraz strój odpowiedni do miejsc świętych).
  • Strój kąpielowy (dotyczy turnusu z basenem w Zaczerniu).

  • Dodatkowo: instrument muzyczny.

Na turnus rekolekcyjny zabrania się przywożenia i korzystania z :

Środków odurzających, e-papierosów, papierosów oraz alkoholu. Zabrania się posiadania niebezpiecznych przedmiotów (np.: takich jak : środki pirotechniczne, ostre przedmioty, zapałki), które mogą zagrażać życiu i zdrowiu pod karą natychmiastowego wydalenia z turnusu.

Naganne, nieodpowiednie, demoralizujące zachowanie jest także pod karą natychmiastowego wydalenia z turnusu.

W przypadku wcześniejszego wydalenia z turnusu prawni opiekunowie są zobowiązani do osobistego odbioru uczestnika w trybie natychmiastowym.

Produkty spożywcze niewłaściwie przechowywane i stwarzające ryzyko zatrucia pokarmowego będą zabezpieczane i oddane opiekunom prawnym, w dniu wyjazdu.

Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika pokrywają jego prawni opiekunowie.

Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku, gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, kadra ma prawo do przydzielenia oddzielnych pokoi i różnych grup, dlatego prosimy o podporządkowanie się.

Rekolekcje Liturgicznej Służby Ołtarza są organizowane w domach rekolekcyjnych, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy w hotelu.

Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku.

W przypadku wcześniejszego odbioru uczestnika konieczne jest podpisanie odpowiedniego zaświadczenia.

Link do strony z kartą uczestnictwa : https://lso.rzeszow.pl/?page_id=308

 Koszt rekolekcji wynosi      zł. (turnus z basenem w Zaczerniu      zł.) Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł. (wpłata na konto:  

odbiorca      z dopiskiem :

(Numer turnusu + Miejsce turnusu + basen czy bez basenu + imię i nazwisko uczestnika oraz parafię kierującą)

Przykład : 2 Zaczernie bez basenu Jan Nowak Rzeszów – św. Mikołaja

W przypadku wykonania jednego przelewu za kilka osób należy w wymienić wszystkie imiona i nazwiska.

Prosimy przywieźć wyliczoną kwotę. Rekolekcje rozpoczynają się w podanym terminie, pierwsza data jest dniem przyjazdu (od 1500 do1700 ),druga data jest dniem odjazdu, turnus kończy się do godz. 1100.

Uczestnik bez karty, lub z niewypełnioną prawidłowo kartą nie będzie przyjęty na turnus!

Życzymy udanych rekolekcji! Z Panem Bogiem!

W tytule przelewu wpisać: TURNUS – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (w takiej kolejności!).

Karta uczestnictwa dostępna jest w zakładce POBIERALNIA.

Proszę nie używać kart z poprzednich lat!