Sekcja Muzyczna

Logo Sekcji Muzycznej

Oprawa muzyczna to jedna z posług jakie podejmuje LSO w trosce o liturgię. Sekcja Muzyczna zajmuję się przygotowaniem Mszy Św., nabożeństw oraz turnusów wakacyjnych pod względem muzycznym. Celem działania sekcji jest -poprzez muzykę- doprowadzenie człowieka do spotkania z Bogiem. Poprzez dni skupienia nieustannie podnosimy poziom śpiewu, grania na instrumentach oraz wiedzy o muzyce, aby ministrantowi łatwiej było się spotkać z Bogiem podczas liturgii. Odpowiedzialnymi za sekcje są ks. Mateusz Kowalski i cer. Konrad Bednarz.