Zapisy na kursy zimowe ruszyły

Link do strony z zapisami :http://lsorzeszow.pl/lso-db/?page=login

Nowy system zgłaszania ministrantów i lektorów na kursy zimowe.

Każda osoba chcąca zgłosić ministranta lub lektora na kurs musi posiadać konto.  Jeśli zakładałeś kiedyś konto w systemie, ono nadal istnieje, wystarczy się zalogować.

Na dzień 28.12.2019 zajętych jest 140 na 240 miejsc. Aktualny stan na konkretnym turnusie można zobaczyć w systemie po zalogowaniu.


 Link do systemu http://lsorzeszow.pl/lso-db/

Logowanie

Aby móc się zalogować do systemu LSO DataBase, należy posiadać zarejestrowane konto.
Danymi autoryzacyjnymi są adres mailowy oraz hasło.

Problem z zalogowaniem?

1) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: “Błąd! Użytkownik o podanym adresie mailowym i haśle nie istnieje.”, to oznacza, że użytkownik o podanym adresie mailowym oraz haśle nie istnieje w bazie. 

2) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: “Błąd! Konto użytkownika została dezaktywowane. Skontaktuj się z administratorem systemu.”, to oznacza, że konto użytkownik jest nieaktywne. Aby móc się zalogować, administrator systemu musi je aktywować.

3) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: “Błąd! Nie zweryfikowano tego konta poprzez mail’a.”, to oznacza, że konto użytkownik nie zostało jeszcze aktywowane za pomocą specjalnego kodu wysyłanego na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Konta animatorów oraz księży są automatycznie dezaktywowane po rejestracji i wymagają aktywacji przez administratora, stąd próba logowania takiego konta może się nie udać. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na aktywację takiego konta. Powiadomienie o takiej czynności przyjdzie mailowo.

 

Rejestracja

Potrzebne dane do rejestracji: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, parafia, adres mailowy, “kod grupy” do rejestracji. Dodatkowo można podać również nieobowiązkowy numer telefonu.

Rejestracja jest dostępna tylko dla wąskiego kręgu Liturgicznej Służby Ołtarza, tj. animatorów oraz księży. “Kod grupy” do rejestracji dostępny jest u administratorów systemu.

Przed przystąpieniem do rejestracji, należy otrzymać “Kod grupy” – 
 W celu otrzymania “Kodu grupy”, należy skontaktować się z administratorem systemu, poprzez SMS 783608666 w wiadomości proszę napisać imię i nazwisko, parafię oraz czy jest się animatorem, bądź księdzem.
Zgłoszeń dokonywać mogą tylko księża, ceremoniarze oraz animatorzy. Ministranci i lektorzy nie otrzymają hasła, ponieważ były przypadki, zgłaszania się bez zgody księży.  

Po aktywacji konta na email-u należy skontaktować się z administratorem w celu zatwierdzenia konta. Gdy przy próbie logowania pojawi się błąd „Konto użytkownika zostało dezaktywowane ” to znaczy, że czeka na akceptację administratora. 

 

Zgłoszenia siebie na turnus

Zgłoszeniu na turnus podlegają wszyscy uczestnicy turnusu. 

Aby przystąpić do zgłoszenia należy posiadać aktywne konto w systemie LSO DataBase.

Po pomyślnym zalogowaniu należy przejść do zakładki: zgłoszenia -> zgłoś siebie.

Z listy należy wybrać turnus, a wybór zatwierdzić przyciskiem Potwierdź.

Po zapłaceniu zaliczki na podany numer konta, zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Na mail’a użytkownika przyjdzie wówczas powiadomienie. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki.

 

Zgłoszenia osoby trzeciej na turnus

Zgłoszeniu na turnus podlegają wszyscy uczestnicy turnusu. W przypadku kandydatów, ministrantów, lektorów, kandydatów na animatorów zgłoszenia może dokonać za nich tylko ksiądz albo animator z parafii.

Aby przystąpić do zgłoszenia należy posiadać aktywne konto w systemie LSO DataBase jako animator lub ksiądz.

Po pomyślnym zalogowaniu należy przejść do zakładki: zgłoszenia -> zgłoś osobę trzecią.

Dalej należy postępować według wskazówek na ekranie.

Potrzebne dane do zgłoszenia osoby trzeciej na turnus: imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy (może być rodzica w przypadku młodszych ministrantów), adres zamieszkania, parafia oraz turnus. Można dodatkowo podać numer telefonu osoby zgłaszanej (uczestnika, lub rodzica).

Po zapłaceniu zaliczki na podany numer konta, zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Po weryfikacji zgłoszenia, na mail’a osoby zgłaszanej (uczestnika) przyjdzie powiadomienie wraz z informacjami odnośnie turnusu. Mail nie przyjdzie do osoby zgłaszającej. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki.

 

Najczęstsze problemy ze zgłaszaniem na turnus

1) Brak uprawnień do zgłoszenia osoby trzeciej.
Jeżeli uczestnik był już wcześniej zgłaszany przez inną osobę, należy skontaktować się z administratorem systemu w celu przydzielania dostępu osobie zgłaszającej do zgłoszenia danego uczestnika.
Jeżeli uczestnik jest zarejestrowany w systemie, nie ma możliwości zgłoszenia go przez inną osobę.

2) Brak miejsca na turnusie.
W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń na dany turnus, nie ma możliwości wysyłania dalszych zgłoszeń.

Koszt pobytu wynosi 300 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.01.2020r. na stronie www.lsorzeszow.pl/lso-db lub pod numerem telefonu 697 333 539. Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł. (wpłata osobista lub na konto Dominik Leniart – MBank 56 1140 2004 0000 3702 7942 9919 z dopiskiem KURS ANIMATORSKI LUB LEKTORSKI). + (Zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika i parafię kierującą).

 Zaliczka nie będzie zwrócona w przypadku nie uczestnictwa w rekolekcjach. Każdy uczestnik musi posiadać wypełnioną kartę uczestnictwa, która będzie dostępna w zakładce POBIERALNIA.

1 thought on “Zapisy na kursy zimowe ruszyły

Comments are closed.