ROK z LSO – Msza Wieczerzy Pańskiej

„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali”

~“Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów”

 

W godzinach wieczornych, w porze najbardziej odpowiedniej, odprawia się Mszę Wieczerzy(…) Pańskiej, podczas tej Mszy św. wszyscy kapłani i posługujący wypełniają właściwe sobie funkcje. Po modlitwie po Komunii kapłan, stojąc przed ołtarzem, nakłada kadzidło do kadzielnicy, klęka i okadza Najśw. Sakrament potrójnym rzutem. Następnie otrzymuje welon, bierze puszkę i okrywa ją welonem

~”Msza Wieczerzy Pańskiej” (Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich)