ROK z LSO – Msza Krzyżma

,,Msza Krzyżma, którą biskup koncelebruje z kapłanami różnych okolic diecezji i w czasie której konsekruje święte krzyżmo oraz błogosławi inne oleje uważa się za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak ścisłej łączności kapłanów z jego osobą. Albowiem świętym krzyżmem konsekrowanym przez biskupa namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu. Wreszcie olej chorych pokrzepia tych, którzy zapadli na zdrowiu”.

~ “Msza Krzyżma” (Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich)

 

O Mszy Krzyżma opowie nam Ks. Tomasz Rusyn.