Błogosławieństwo animatorów LSO Diecezji Rzeszowskiej

W sobotę (18.09.) podczas uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu bp Jan Wątroba udzielił błogosławieństwa 47 nowym animatorom Liturgicznej Służby Ołtarza, pochodzącym z 31 parafii diecezji rzeszowskiej.

W tym roku błogosławieństwo zostało udzielone podczas dni skupienia, które w dniach od 17 do 19 września odbywały się w ośrodku rekolekcyjnym w Niechobrzu. Te dni skupienia, poprzez głoszone Słowo Boże, wspólną modlitwę i spowiedź, były duchowym przygotowaniem do ustanowienia nowych animatorów, którzy podejmą posługę w parafiach diecezji rzeszowskiej.

Biskup Rzeszowski w wygłoszonej homilii przypomniał postać św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, a także patrona Polski, którego liturgiczne wspomnienie przypada 18 września. Biskup mówił, że animator jest człowiekiem który ma dawać innym przykład stałości i pobożności słowem i czynem, przy jednoczesnym wzrastaniu w swoim życiu duchowym.

W uroczystości wziął udział ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ks. dr Tomasz Bać, wykładowca teologii liturgii, a także księża z parafii kandydatów oraz rodzice nowych animatorów.

Podczas ostatnich kilkunastu miesięcy każdy z animatorów zdobywał nową wiedzę liturgiczną oraz pogłębiał swoją relację z Chrystusem. Jak podkreślają odpowiedzialni za LSO w diecezji rzeszowskiej, ks. Dominik Leniart i ks. Michał Piętka, czas formacji był trudny ale też piękny. Jako formatorzy zapewniają, że gorliwe przygotowanie kandydatów na pewno przyniesie dobre owoce w codziennej posłudze na parafiach, gdzie nowi animatorzy będą posługiwać.

Króluj nam Chryste!

ks. Michał Piętka
an. Patryk Kuźniarowicz

Fot. Bogusław Telesz