PODSUMOWANIE WAKACJI 2021

            Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej podczas wakacji zorganizowało 10 turnusów wakacyjnych dla ministrantów i lektorów. Turnusy odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani i w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, gdzie odbyła się Weryfikacja Animatorów. Podczas tych wyjazdów nie zabrakło modlitwy, formacji liturgicznej i biblijnej. Wszystko służyło pogłębianiu życia duchowego i modlitewnego. Wyjazdy wakacyjne LSO to nie tylko czas formacji, ale i wypoczynku, zabawy i wspólnych wycieczek.

            W tym roku w Wakacjach z Bogiem wzięło udział 561 uczestników ze 119 parafii naszej diecezji. Turnusy nie mogłyby się odbyć bez kadry wolontariuszy. Słowa podziękowania należą się księżom, diakonom, klerykom, ceremoniarzom oraz animatorom, którzy podjęli posługę prowadzenia tegorocznych warsztatów liturgicznych. W tym roku posługę na wakacjach pełniło 85 osób.

 

Kotań I

63

Kotań II

71

Kotań III

70

Kotań IV

63

Kotań V

67

Kotań VI

66

Kotań VII

60

Weryfikacja

49

Kurs Animatorski

46

Kurs Ceremoniarza

6