Mistrzostwa szachowe Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej

Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej w szachach ♟🏆🥇🥈🥉. Zawody odbędą się 16 października 2021 r. w parafii pw. św Józefa w Rzeszowie (Staromieście)

1. CEL:
– Integracja ministrantów i lektorów,
– Wyłonienie szachowego mistrza ministrantów i lektorów diecezji rzeszowskiej,
– Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów,
– Wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski LSO w szachach.

2. ORGANIZATORZY:
Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej
Parafia pw. św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu

3. MIEJSCE GRY:
Dom Katechetyczny przy parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
System szwajcarski, 7 rund.
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:�
Gr. A – ministranci – urodzeni w 2009 roku i młodsi,
Gr. B – ministranci i lektorzy – urodzeni w 2008 roku i starsi.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju wziąć udział mogą jedynie ministranci i lektorzy, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką, bądź pisemne potwierdzenie przynależności do grupy LSO wypisane przez księdza z parafii.
Opłata startowa w Mistrzostwach 10 złotych od zawodnika (Opłata płatna w dniu zawodów)

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, data urodzenia, parafia, ewentualnie kategorię i ranking szachowy (jeśli posiada)
Zgłoszenia należy kierować do dnia 14.10.2021 r. (czwartek) na adres mailowy: rzeszowlso@gmail.com lub telefonicznie ks. Dominik Leniart – 697 – 333 – 539.

7. NAGRODY:

W każdej grupie wiekowej:
– Za I miejsce: Tytuł Mistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– za II miejsce: Tytuł Wicemistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– za III miejsce: Tytuł II Wicemistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– dla pozostałych pamiątkowy dyplom


8. TERMINARZ TURNIEJU:
16.10.2019 r. (sobota)
Potwierdzenie udziału i korekta list startowych – 9:30
Powitanie i modlitwa – 9:45
Początek I Rundy – 9:50
Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 15:00

9. INNE
– Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
– Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów.
– Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.
– Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

10. Wymagane pliki

-Zgoda do pobrania