Podsumowanie I kursu animatorskiego

W dniach 8-15.02.2019r. w Zaczerniu odbył się pierwszy kurs animatorski dla ministrantów od 3 klasy gimnazjum, w którym udział wzięło 74 osoby.
Kurs animatorski jest bardzo ważnym elementem formacji LSO. Turnus wraz z Księdzem Moderatorem prowadziło 9 ceremoniarzy i animatorów, którzy z przyjemnością dzielili się swoją wiedzą z młodszymi kolegami.
W trakcie turnusu uczestnicy poznawali głębiej tajemnicę Liturgii, oraz jej praktyczną część. Pogłębiali wiedzę na temat najważniejszych świąt w kościele, w tym szczególnie o Triduum Paschalnym. Nie zabrakło również luźniejszych punktów dnia takich jak śpiew czy też pogodne wieczorki, podczas których mogli się wspólnie bawić. Czas spędzony na turnusie był również czasem rekolekcji i duchowego zbliżania się do Boga poprzez Liturgię Godzin, adorację, spowiedź oraz konferencję księży, na których zostały przybliżone postacie m.in.: Adama, Noego, Dawida, świętych Piotra i Pawła. Uczestnicy mieli również spotkania w grupach, na których poruszali różne tematy związane z powołaniem i miłością w życiu człowieka, jak i również życiorysy patronów każdej z grupy, których wybrali dla nich animatorzy i byli to między innymi: św. Jakub, św. Florian, św. Stanisław Kostka, św. Ambroży i św. Pius X. Jednak najważniejszym punktem każdego dnia 
była wspólna Eucharystia. 
Z pewnością był to dobry czas dla wszystkich obecnych na turnusie zarówno uczestników jak i animatorów na zastanowienie się nad sobą, nad swoimi relacjami z drugim człowiekiem oraz z Bogiem. Jest to jednak początek drogi w formacji animatorskiej, lecz wierzymy, że chłopaki wytrwają na tej drodze, która z pewnością nie będzie łatwa, dlatego polecajmy ich w naszych modlitwach.

Cer. J. Rykiel

Wszystkie zdjęcia publikujemy za pisemną zgodą rodziców uczestników, która została podpisana na karcie uczestnictwa.
Uczestnicy kursu ,którzy chcą otrzymać więcej zdjęć prosimy, aby skontaktowali się z animatorami obecnymi na kursie.