XXVIII MISTRZOSTWA LSO W PIŁCE NOŻNEJ

Zapraszamy do udziału w XXVIII Mistrzostwach LSO w Piłce Nożnej o Puchar Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby dla ministrantów i lektorów z roczników:

2003-2007 (lektor starszy),

2008-2011 (lektor młodszy),

2012-2016 (ministrant).

TERMINY

  • 1 października – 31 grudnia 2023 – Etap Dekanalny;
  • Luty/marzec 2022 – Finały Diecezjalne;

Etap DEKANALNY

  • Za organizację tego etapu odpowiedzialni są duszpasterze ministrantów w ramach swojego dekanatu. Czas organizacji tego etapu upływa 31 grudnia 2023r.
  • Za drużynę odpowiedzialny jest opiekun – ksiądz. Zwycięskie drużyny z poszczególnych dekanatów awansują do Finału Diecezjalnego.

Regulamin-Eliminacji-Dekanalnych

Lista-uczestników

Zgoda-rodziców