BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWYCH ANIMATORÓW

W dniach 21-27 sierpnia 2016 r. w ośrodku rekolekcyjnym w Zaczerniu odbyły się Rekolekcje weryfikacyjne Animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym roku w Rekolekcjach uczestniczyło 42 kandydatów na animatorów krzyżowych. Rekolekcje prowadził Ks. Tomasz Blicharz i Ks. Piotr Gnat, były one przygotowaniem do przyjęcia błogosławieństwa animatorskiego. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywaliśmy się przez dwuletnią formację duchową i liturgiczną, uczestnicząc w Dniach Skupienia i posługując na turnusach wakacyjnych. Podczas rekolekcji rozważaliśmy Pismo Święte metodą ?Lectio Divina? oraz utrwalaliśmy wiedzę liturgiczną zdobytą podczas kursu animatorskiego i Dni Skupienia.  Nie zabrakło również spotkań w grupach i wieczorków pogodnych. Centralnym punktem każdego dnia była Msza Święta. Rekolekcje były połączone z Kursem Ceremoniarza który trwał od 21-24 sierpnia. Błogosławieństwa animatorskiego udzielił nam Ks. Bp. Edward Białogłowski 10 września podczas uroczystej Eucharystii w Ogrodach Bernardyńskich.

an. Michał Froń