PODSUMOWANIE WAKACJI Z BOGIEM 2023

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej podczas wakacji zorganizowało 9 turnusów wakacyjnych dla ministrantów i lektorów. Turnusy odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym Diecezji Rzeszow-skiej w Kotani i w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, gdzie odbyła się Weryfikacja Animatorów. Podczas tych wyjazdów nie zabrakło modlitwy, formacji liturgicznej i biblijnej. Wszystko służyło pogłębianiu życia duchowego i modlitewnego. Wyjazdy wakacyjne LSO to nie tylko czas formacji, ale i wypoczynku, zabawy i wspólnych wycieczek. W tym roku w Wakacjach z Bogiem wzięło udział 725 uczestników ze 122 parafii naszej diecezji. Turnusy nie mogłyby się odbyć bez kadry wolontariuszy. Słowa podziękowania należą się księżom, diakonom, klerykom, ceremoniarzom oraz animatorom, którzy podjęli posługę prowadzenia tegorocznych warsztatów liturgicznych. W tym roku posługę na wakacjach pełniło 115 osób.