Kursy – regulamin, informacje

Regulamin Domu Szkoleniowo – Formacyjnego EFFATHA w Zaczerniu

 1. Jesteś na terenie Domu Rekolekcyjnego przeznaczonego głównie dla młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Z Domu można wyjść z opiekunem. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.

 2. W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia wystrzegaj się używania wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.

 3. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia, Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz kawy i herbaty w sali kominkowej.

 4. Czuj się odpowiedzialny za życie duchowe tutaj mieszkających, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Uszanuj odmienność płci i godność drugiej osoby. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno. W razie stwierdzenia wykroczeń w tym względzie grozi natychmiastowe usunięcie z Domu Rekolekcyjnego.

 5. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Dyrektorem Domu.

 6. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem z ośrodka.

 7. Przygotowanie i spożywanie wszelkich posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni.

 8. Z możliwości pobytu w Domu Rekolekcyjnym korzystaj roztropnie i oszczędnie, dbaj o czystość i porządek. Pomieszczenia z których korzystałeś należy posprzątać przed wyjazdem, pozostawiając je w takim stanie jakim zostały udostępnione. Zauważone braki, usterki i niebezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj obsłudze ośrodka.

 9. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Obowiązuje zakaz przenoszenia wyposażenia między budynkami.

 10. Przebywając w Domu Rekolekcyjnym masz obowiązek dostosować się do wszystkich poleceń jego Dyrektora lub osób przez niego upoważnionych.

Dyrektor Domu Szkoleniowo – Formacyjnego EFFATHA w Zaczerniu

Ks. Piotr Szczupak

REGULAMIN REKOLEKCJI

 1. Rekolekcje zimowe Liturgicznej Służby Ołtarza przeznaczone są dla ministrantów i lektorów pełniących służbę w swoich parafiach. Nie są to kolonie, ale rekolekcje formacyjne. W programie dnia oprócz Eucharystii, modlitwy i spotkań formacyjnych, nie zabraknie czasu na zajęcia integracyjne oraz zajęcia rekreacyjne na
  świeżym powietrzu.
 2. W podanym terminie rekolekcji pierwsza data jest dniem przyjazdu. Przyjazd w godzinach od 15:00 do 17:00 (prosimy nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę) ,druga data jest dniem odjazdu, turnus kończy się do godz. 11:00
 3. Opłata za udział w rekolekcjach wynosi – 300 zł
  Zaliczka w wysokości 100 zł., powinna zostać wpłacona przy zgłoszeniu, na wskazany numer konta.
  Zaliczka nie będzie zwrócona, gdy karta nie zostanie zrealizowana.
  Kartę może wykorzystać ktoś inny zachowując kategorię wiekową, miejsce i czas.
  Uczestnik bez uzupełnionej karty nie będzie przyjęty na turnus! Karty dostępne są w zakładce pobieralnia
  http://lsorzeszow.pl/?page_id=308
 4. Uczestnicy Rekolekcji zabierają ze sobą:
 • Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), książeczkę do nabożeństwa, różaniec,
 • Nie zabieramy urządzeń elektronicznych takich jak: tablet, laptop itp. (opiekunowie nie odpowiadają za przywieziony sprzęt)
 • Strój liturgiczny ( alba, komża )
 • Legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania oraz kartę uczestnictwa i Legitymację Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej, którą można nabyć przy zapisie.
 • Pościel lub śpiwór .
 • Odpowiednie ubranie (z uwzględnieniem chłodu, strój sportowy, przybory toaletowe, buty, najlepiej dwie pary, jedne do pieszych wędrówek).
 • Dodatkowo: instrument muzyczny.
 1. ZABRANIA SIĘ POSIADANIA :
 • ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, E-PAPIEROSÓW, PAPIEROSÓW, ALKOHOLU, POD KARĄ WYDALENIA Z TURNUSU. W PRZYPADKU
  WCZEŚNIEJSZEGO WYDALENIA Z TURNUSU PRAWNI OPIEKUNOWIE
  SĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO ODBIORU UCZESTNIKA.
  **ZABRANIA SIĘ POSIADANIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW(
  np.: takich jak : środki pirotechniczne, ostre przedmioty, zapałki), KTÓRE
  MOGĄ ZAGRAŻAĆ ŻYCIU I ZDROWIU.
  *** PRODUKTY SPOŻYWCZE NIEWŁAŚCIWIE PRZECHOWYWANE I
  STWARZAJĄCE RYZYKO ZATRUCIA POKARMOWEGO BĘDĄ ZABEZPIECZANE
  I ODDANE OPIEKUNOM PRAWNYM.
  6.W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO ODBIORU UCZESTNIKA KONIECZNE JEST PODPISANIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA.