Ferie zimowe z LSO

1. KURS KANDYDATÓW NA ANIMATORA LSO

KURS ANIMATORSKI, przeznaczony jest dla Lektorów, który chcieliby zaangażować się w przeżywanie głębsze liturgii i pomóc w formacji ministrantów. Kurs animatorski rozpoczyna dwuletnie przygotowania do posługi animatorskiej       i mogą w nim uczestniczyć lektorzy lub ministranci od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, wyróżniający się sumiennością i cieszący się dobrą opinią. 

Animatorów formujemy, aby pomóc Księdzu:
  • w prowadzeniu grup ministranckich w parafii (zbiórki, zajęcia sportowe itp.)
  • w przygotowaniu liturgii niedzielnej Mszy Św.
  • w przygotowaniu oprawy liturgicznej większych uroczystości, np.: odpust, Triduum paschalne itp.
  • w trosce o piękno liturgii na co dzień

Kurs animatorski odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Kotani w dniach 12 – 18 lutego 2022 r. 

 KURS LEKTORSKI

2. DIECEZJALNY KURS KANDYDATÓW NA LEKTORÓW LSO

W czasie ferii zimowych odbędzie się w Kotani diecezjalny kurs kandydatów na lektorów Służby Liturgicznej. Powinni w nim uczestniczyć ministranci od siódmej klasy szkoły podstawowej, cieszący się dobrą opinią i chcący służyć w parafii przy czytaniu Słowa Bożego.. 

Lektorów formujemy, aby:
  • rozmiłować ich w liturgii 
  • poznać zasady retoryki
  • pogłębić ich formację wewnętrzną i biblijną 
Kurs lektorski odbędzie się w Kotani dniach 12-18 lutego 2022 roku oraz 19 – 25 lutego 2022 roku(BRAK MIEJSC)
 
3. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 
KURS ANIMATORSKI dla kandydatów na lektorów i animatorów      z terenu województwa małopolskiego odbędzie się w parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach w terminie 17 – 20 stycznia 2022 r.
 
 
4. II Dnia Skupienia dla II Roku Szkoły Animatora – odbędą się w Kotani w dniach 25-27 lutego 2022 r. – Koszt uczestnictwa 120 zł.
 
Koszt uczestnictwa w Rekolekcjach w Kotani wynosi 400 zł. Zgłoszenia przyjmowane na stronie www.lso.rzeszow.pl/lso-db lub pod numerem telefonu 729-982-234 (ks. Michał Piętka – prosimy dzwonić po godz. 15:00). Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł. (wpłata osobista lub na konto MBank 56 1140 2004 0000 3702 7942 9919 z dopiskiem KURS ANIMATORSKI LUB LEKTORSKI) + (Zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika i parafię kierującą).