Ferie z Bogiem 2024

Serdecznie zapraszamy ministrantów i lektorów do udziału w wypoczynku feryjnym organizowanym przez nasze Duszpasterstwo. W tym roku przygotowaliśmy dla Was:
– Kurs lektorski (28.01 – 03.02.2024r.)
– Kurs animatorski (04 – 10.02.2024r.)
– Kurs animatorsko-lektorski dla woj. Małopolskiego (18 – 23.02.2024r.)

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH TURNUSÓW

Kurs animatorski – przeznaczony jest dla Lektorów, którzy chcieliby zaangażować się w głębsze przeżywanie liturgii i pomóc w formacji ministrantów na parafiach. Kurs animatorski rozpoczyna dwuletnie przygotowania do posługi animatorskiej. Mogą w nim uczestniczyć lektorzy lub ministranci od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, wyróżniający się sumiennością i cieszący się dobrą opinią. 

Animatorów formujemy, aby pomóc Księdzu:

  • w prowadzeniu grup ministranckich w parafii (zbiórki, zajęcia sportowe itp.)
  • w przygotowaniu uroczystej liturgii niedzielnej Mszy Św.
  • w przygotowaniu oprawy liturgicznej większych uroczystości, np.: odpust, Triduum paschalne itp.
  • w trosce o piękno liturgii na co dzień

Kurs animatorski odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Kotani w dniach 04 – 10 lutego 2024r.

Kurs Lektorski – przygotowuje ministrantów do czytania Liturgii Słowa w parafiach. W kursie mogą uczestniczyć ministranci od siódmej klasy szkoły podstawowej.

Lektorów formujemy, aby:

  • rozmiłować ich w liturgii,
  • poznać zasady retoryki,
  • pogłębić ich formację duchową, liturgiczną i biblijną,
  • nauczyć modlitwy Słowem Bożym.

Kurs lektorski odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Kotani dniach 28 stycznia – 3 lutego 2024r.

 

 

Kurs Animatorsko – lektorski dla woj. Małopolskiego – zapraszamy ministrantów
i lektorów z woj. Małopolskiego do udziału w kursie animatorskim lub lektorskim. Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Rzeszowie
w dniach 18 – 23 lutego 2024r. i będzie połączony z feriami organizowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

 

Koszt uczestnictwa w Rekolekcjach w Kotani wynosi 600 zł, a w Rzeszowie 700 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez stronę www.lso.rzeszow.pl/lso-db lub pod numerem telefonu 727 448 079 (cer. Damian Woliński – prosimy dzwonić po godz. 16:00). Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 300 . Wpłata osobista lub na konto:
77 1020 4391 0000 6102 0230 4111 (UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA), nazwa odbiorcy: LSO Rzeszów z dopiskiem na który KURS + Zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika oraz parafię kierującą.

 

Karta Uczestnictwa Ferie z Bogiem 2024