LUTY – Czy wiesz, że…

Biskup Jan Wątroba urodził się 04.12.1953 r. w Wieluniu. Jest doktorem nauk teologicznych.
W 1979 r. ukończył Częstochowskie WSD w Krakowie. Był rektorem w WSD Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1994-2000. Następnie przez 13 lat był biskupem pomocniczym
w tej archidiecezji. W2013 r. papież Franciszek mianował Go biskupem ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej. Jego zawołaniem jest “ Ecce venio- Oto idę, aby spełniać wolę Twoją”.

Biskup Edward Białogłowski urodził się 08.01.1947 r. w Rzeplinie. Jest doktorem nauk teologicznych oraz biskupem tytularnym Pomarii. W 1972r. ukończył WSD w Przemyślu. Został mianowany
na biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej ze stolicą tytularną w Pomarii w 1987 r. Od 1992r. jest biskupem pomocniczym diecezji rzeszowskiej jednoczenie zostając jej wikariuszem generalnym.
Jego zwołaniem jest “ In virtute Spiritus Sancto- W mocy Ducha Świętego”

Biskup Kazimierz Górny urodził się 24.12.1937r. w Lubniu. W 1960 r. ukończył WSD w Krakowie
Święceń prezbiteratu udzielił mu biskup pomocniczy krakowski Karol Wojtyła. Następnie 06.01.1985r.
w Bazylice św. Piotra w Rzymie otrzymał święcenia biskupie, które udzielił mu Jan Paweł II. W latach 1985-1992 był biskupem pomocniczym krakowskim. Został mianowany pierwszym biskupem ordynariuszem w nowo powstałej diecezji rzeszowskiej w 1992r. W 1993r. utworzył WSD w Rzeszowie. Od 2013r. jest biskupem seniorem diecezji rzeszowskiej. Jego zawołaniem jest ” Omnia Tibi- Wszystko Tobie”