KWIECIEŃ – Czy wiesz, że…

W Wielki Czwartek podczas liturgii następuje Mandatum, czyli moment podczas którego kapłan obmywa nogi innym osobom. Obrzęd ten ustanowił Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy obmył nogi uczniów. Jest to symbolem pokory oraz służby i miłości.

Święta Wielkanocne są świętem ruchomym, to znaczy, że co roku mają inną datę. Obchodzone są w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc najwcześniej może wypaść 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.

W Niedzielę Palmową obchodzimy wspomnienie przyjazdu Jezusa do Jerozolimy.
W Wielki Poniedziałek Jezus przeklina drzewo figowe, które usycha, a w Betanii Maria namaszcza Jego stopy.
W Wielki Wtorek Jezus pochwala ubogą wdowę oraz zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra.
W Wielką Środę Judasz umawia się z arcykapłanami na wydanie Jezusa
za 30 srebrników.
W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa oraz wydanie Jezusa przez Judasza.
W Wielki Piątek przeżywamy wydanie wyroku na Jezusa, Jego drogę krzyżową oraz śmierć na krzyżu.
W Wielką Sobotę Jezus zstępuje do Otchłani.
W Wielką Niedzielę świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa.