Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu

71. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej zakończyło się dziś, 7 listopada, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Spotkaniu, w którym uczestniczyli kapłani odpowiedzialni za służbę liturgiczną w poszczególnych diecezjach, przewodniczył abp Józef Górzyński, arcybiskup metropolita warmiński, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej przy KEP.

Pierwszego dnia zebrania uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących problematyki służby liturgicznej w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce. W trakcie pierwszej części głos zabrali: ks. dr Roman Chromy z Katowic, członek Komisji Duszpasterstwa Ogólnego przy KEP, ks. dr Rafał Kowalski oraz ks. dr Radosław Mazur. W drugiej części wystąpili: abp Józef Górzyński oraz ks dr Jakub Dębiec.
Prelegenci w swoich wystąpieniach zwrócili m.in. uwagę na to, w jaki sposób ukazywać problematykę służby liturgicznej w katechezie dzieci i młodzieży, jak ukazywać całościową wizję posługiwania wiernych świeckich w liturgii czy też jakie działania należy podjąć, aby posługujący w liturgii nie odchodzili od posługiwania.

Wieczorem kapłani udali się do bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, aby modlić się wspólnie podczas uroczystej Mszy św. Eucharystii przewodniczył oraz słowo do zgromadzonych wygłosił abp Józef Górzyński. Mszę św. koncelebrowali wszyscy obecni na zjeździe kapłani, w tym także bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP. Z ramienia licheńskiego sanktuarium obecny był ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz. Po zakończonej Mszy św. został odczytany akt zawierzenia członków służby liturgicznej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

Drugiego dnia uczestnicy pracowali w grupach dyskutując o tym, co należy uczynić, aby rok duszpasterski dotyczący tematu „Eucharystia celebrowana” przyczynił się do zaangażowania w służbę liturgiczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Abp Józef Górzyński zwrócił uwagę na fakt, iż w trakcie obrad poruszana była tematyka związana z rokiem duszpasterskim rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę adwentu, kiedy to Kościół w Polsce będzie skupiał się na Eucharystii.
– „Pierwszy rok dotyczy rozważania Eucharystii jako przedmiotu naszej wiary. Staramy się myśleć o roku następnym, kiedy Eucharystia będzie prezentowana jako rzeczywistość celebrowana i to jest temat, który bardzo dotyka środowisko zajmujące się liturgią Kościoła. Chcemy na ten nadchodzący roku przygotować się i nasze rozważania poszły w tym kierunku.” – wyjaśnił abp Górzyński.

– „Staraliśmy się dokonać analizy sytuacji, czyli jak temat celebrowania Eucharystii, a szczególniej posługujących w liturgii, jest obecny w niektórych przestrzeniach naszego życia np. w programach duszpasterskich, katechezie Kościoła, ale także w naszych programach formacyjnych, gdy chodzi o przygotowanie się do podejmowania działań duszpasterskich.” – dodał hierarcha.

Zdaniem metropolity warmińskiego, wnioski ze spotkania należy przełożyć na konkretne działania, które następnie trzeba wprowadzać w życie w poszczególnych diecezjach.
– „Trzeba uczulać całe środowisko odpowiedzialne za duszpasterstwo w diecezji, aby tematyka posługiwania w liturgii nie tylko żywo i praktycznie była podejmowana, ale także musi ona być na odpowiednim poziomie refleksji. Druga płaszczyzna połączona jest z katechezą – na ile owa tematyka posługiwania w liturgii jest podjęta w ramach prowadzonych katechez czy szeroko rozumianego nauczania w Kościele. I wreszcie to, co jest istotne dla naszego środowiska – musimy mieć świadomość odnośnie do tego, w jaki sposób są animowane te przestrzenie, w których dzieje się przygotowanie do posługiwania w liturgii. Mam tu namyśli szeroko rozumianą służbę liturgiczną – nie tylko dotyczącą ministrantów, ale także do posługi śpiewu, szafarzy nadzwyczajnych czy środowisk stałych lektorów i akolitów” – zakończył abp Górzyński.  

Licheń Stary, 07 listopada 2019 r.

Źródło: www.lichen.pl