Podsumowanie turnusów wakacyjnych 2019 oraz zdjęcia grupowe

W tym roku w 14 turnusach Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji Rzeszowskiej wzięło udział 896 uczestników, w tym 777 ministrantów i lektorów oraz 119 dziewczyn, które pełnią służbę w Dziewczęcej Służbie Maryjnej.
Uczestnicy tegorocznych turnusów pochodzą z 138 parafii.

Zdjęcia są publikowane za pisemną zgodą opiekunów prawnych,
która była umieszczona na karcie uczestnictwa.

“Wyrażamy zgodę na publikację wizerunku naszego dziecka w celu promocyjnym Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.”

I turnus Zaczernie 2019

Niestety nie mamy zdjęć grupowych z pierwszego turnusu z Kotani
oraz drugiego turnusu z Zaczernia.

II turnus Kotań 2019

III turnus Zaczernie 2019

III turnus Kotań 2019

IV turnus Zaczernie 2019
IV turnus Kotań 2019
V turnus Zaczernie 2019
V turnus Kotań 2019
VI turnus Zaczernie 2019
VI turnus Kotań 2019
VII turnus Zaczernie 2019
VII turnus Kotań 2019

Najwięcej uczestników było z parafii: 
Głogów Małopolski – pw. Trójcy Przenajświętszej – 27 osób
Jasło – pw. Miłosierdzia Bożego – 19 osób
Sokołów Małopolski – pw. św. Jana Chrzciciela – 19 osób

Szczególne słowa podziękowania należą się księżom, klerykom, ceremoniarzom oraz animatorom, którzy podjęli posługę prowadzenia tegorocznych warsztatów liturgicznych.