Weryfikacja animatorska

W dniach 19-24 sierpnia w ośrodku rekolekcyjnym w Kotani odbyły się rekolekcje weryfikacyjne dla kandydatów na animatorów. Dla 48 chłopców był to czas podsumowania dwuletniej formacji przygotowującej do przyjęcia błogosławieństwa do posługi. Podczas weryfikacji przyszli animatorzy musieli wykazać się zdobytą wiedzą, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie. Chłopcy uczestniczyli codziennie w Eucharystii, rozważaniu Pisma Świętego oraz katechezach, które miały im uświadomić, że poza szacunkiem do Liturgii i umiejętnością usługiwania podczas Niej bardzo istotna
jest osobista relacja z Panem Bogiem. Prowadzący te rekolekcje księża przykładali dużą uwagę do służebnego wymiaru bycia animatorem, życia wartościami i świadczenia o Chrystusie. Przygotowujący się do błogosławieństwa kandydaci musieli sprostać różnym wymaganiom, a starsi koledzy – ceremoniarze dzielili się doświadczeniem i radami. Wiele cennych uwag przekazywali księża prowadzący rekolekcje: ks. Tomasz Blicharz, diecezjalny duszpasterz LSO i ks. Piotr Gnat, którzy czuwają nad formacją młodzieży od wielu lat. Musieli oni rozważyć czy kandydaci są dojrzali do przyjęcia błogosławieństwa animatorskiego i krzyża, który jest jego zewnętrznym znakiem.
Niech chłopcy, którzy 28 września przyjmą błogosławieństwo, z dumą noszą krzyż animatorski oraz zawsze trwają blisko Boga w służbie Jemu i ludziom.

[Krzysztof Szeniak]