WERYFIKACJA 2022

27 sierpnia br. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie zakończyła się weryfikacja animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas niej 41 kandydatów na animatorów z 30 parafii przygotowywało się do pełnienia tej posługi. Jednak cały okres przygotowawczy rozpoczął się już niemal półtora roku wcześniej, a dokładniej 20 lutego 2021 r. To właśnie wtedy 61 ministrantów i lektorów spotkało się za pomocą platformy Teams z moderatorem LSO Diecezji Rzeszowskiej ks. Dominikiem  Leniartem, aby rozpocząć swoją formacje, formacje, która przygotowywała ich na trudy pełnienia posługi animatora. Przez ten piękny czas każdy z nich mógł odkryć zarówno piękno liturgii, jak i piękno relacji z Panem Bogiem. Przyszli animatorzy, co jakiś czas spotykali się ze sobą na tak zwanych “Dniach skupienia”, podczas nich zdobywali wiedzę i umacniali swoją wiarę w Stwórcę Świata. W konsekwencji wszystkie te spotkania doprowadziły ich do weryfikacji, która odbyła się właśnie w WSD w Rzeszowie. Tam przyszli animatorzy przez tydzień zdobywali potrzebną wiedzę, słuchali świadectw ludzi znajdujących się blisko Boga (zarówno księży jak i osób świeckich), zdawali egzaminy, które były warunkiem ukończenia kursu, oraz… dobrze się bawili grając w siatkówkę, czy urządzając “Pogodne wieczorki”, na których nie brakowało różnych zabaw. Co jednak najważniejsze przygotowanie do posługi animatora, ściśle połączone było z modlitwą i Eucharystią. W czasie wspólnych spotkań kandydaci, odmawiali zarówno Jutrznie jak i Nieszpory, oraz chętnie uczestniczyli w codziennej Mszy Świętej.

            Serdecznie gratulujemy tym, którzy ukończyli I etap formacji. Jednocześnie prosimy o modlitwę w ich intencji i zapraszamy na ich błogosławieństwo, które otrzymają z rąk ks. biskupa 1 października bieżącego roku w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie. 

Króluj Nam Chryste

         an. Jakub Ciebiera