TURNUSY WAKACYJNE LITURGICZNEJ SŁUŻBY OLTARZA„WAKACJE Z BOGIEM” – Karta uczestnictwa

   Zbliżają się wakacje czas wypoczynku, zwyczajem lat ubiegłych nasze Duszpasterstwo organizuje letni wypoczynek dla służby liturgicznej. W tym roku zapraszamy do udziału w wakacyjnym wypoczynku w ośrodku w Kotani. Koszt rekolekcji wynosi 360 zł. Turnusy rozpoczynają się w niedzielę o godz. 18:00 (przyjazd 16:00 – 17:45), a zakończenie w sobotę ok. godz. 11:00. Weryfikacja Animatorów odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

   Praca z ministrantami i lektorami podczas wyjazdów wakacyjnych opiera się na formacji liturgicznej i biblijnej, która ma przygotować do dobrego przeżywania Eucharystii. Młodzi chłopcy uczą się także przepisów liturgicznych, poznają życiorysy świętych. Wszystko to służy pogłębianiu życia duchowego i modlitewnego. Wyjazdy wakacyjne dla ministrantów to nie tylko czas formacji, ale również czas wypoczynku, zabawy i wspólnych wycieczek, które są gwarancją dobrze spędzonych wakacji.

Lista rzeczy na turnus
   
   Zgłoszenia przyjmowane są do 20.06.2021r. na stronie www.lso.rzeszow.pl/lso-db lub pod numerem telefonu 698-397-164. Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł. Wpłata osobista lub na konto: 56 1140 2004 0000 3702 7942 9919 z dopiskiem na który TURNUS. + Zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika oraz parafię kierującą.
Termin na wpłatę zaliczki to 7 dni, od dnia zgłoszenia.
Wymagane dane do zapisania: adres mailowy, PESEL, imię, nazwisko, parafia, adres zamieszkania, turnus.

Terminy turnusów wakacyjnych podane są w załączniku:

Karta uczestnictwa i druk przelewu znajdują się poniżej:

REGULAMINY: 

Kandydaci na animatorów jadący na weryfikację zabierają ze sobą opinię księdza z parafii. Druk poniżej:


2 turnus – Brak wolnych miejsc
3 turnus – Brak wolnych miejsc (Lektorski)
4 turnus – Brak wolnych miejsc
5 turnus – Brak wolnych miejsc
6 turnus – Brak wolnych miejsc
7 turnus – 19 wolnych miejsc (Lektorski)
Powyższe zestawienie nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji z wolnymi miejscami, ponieważ miejsc ubywa.