Trzeci turnus w Kotani

W dniach 6.07-12.07 odbył się turnus łączony LSO & Scholi w Kotani. Turnus łączył zajęcia ze śpiewu dla scholi oraz prelekcji liturgicznych dla ministrantów. Nie zabrakło także gości takich jak Ks. Bp. Edward Białogłowski który opowiadał nam jak ważne miejsce w liturgii pełni schola jak i służba liturgiczna. Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas tych rekolekcji !!

Zdjęcia i tekst : Bartłomiej Dziedzic

Zdjęcia są publikowane za pisemną zgodą opiekunów prawnych, 
która była umieszczona na karcie uczestnictwa.

„Wyrażamy zgodę na publikację wizerunku naszego dziecka w celu promocyjnym 
Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.”