Święte Triduum Paschalne

Dziś wieczorem rozpoczniemy obchód największych tajemnic w dziejach świata. Dziś wieczorem w naszych parafiach Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Ten święty czas jest szczytem całego roku liturgicznego – należy więc postarać się przeżyć go jak najlepiej i jak najlepiej do niego przygotować. Czym ono tak dokładnie jest? Są to trzy najważniejsze dni w życiu każdego chrześcijanina: Dzień Męki, Dzień Spoczynku w Grobie, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego.

Dzień Męki rozpoczynamy od celebracji wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a trwa on przez cały Wielki Piątek. W czasie wspomnianej wyżej Mszy Świętej wspominamy trzy szczególne wydarzenia, czyli ustanowienie Eucharystii, ustanowienie kapłaństwa i wypełnienie przykazania miłości. Po tej liturgii odbywa się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy, a tam adoracja Pana Jezusa zabranego na Mękę, która nieraz trwa przez całą noc. Szczytem Wielkiego Piątku jest Liturgia na cześć Męki Pańskiej, w trakcie której wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa na Krzyżu. Jej głównymi częściami jest odczytanie Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża, który pozostawał zasłonięty od 5 Niedzieli Wielkiego Postu. Dzień Spoczynku w Grobie trwa przez całą Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

W Wielką Sobotą, jak i w Wielki Piątek, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. W czasie tego dnia trwamy z całym Kościołem na kontemplacji Chrystusa spoczywającego w grobie i zstępującego do Otchłani.

Po zapadnięciu nocy odbywa się Msza Wigilii Paschalnej, która jednak nie należy do Wielkiej Soboty. Dzień Zmartwychwstania rozpoczynamy pierwszą Mszą Niedzieli Zmartwychwstania, czyli Wigilią Paschalną odbywającą się w Wielką Sobotę po zapadnięciu zmroku. W czasie tej Eucharystii odbywa się kilka unikalnych i niezwykle ważnych dla parafii momentów jak przygotowanie i błogosławieństwo Paschału, błogosławieństwo wody chrzcielnej i Chrzest. Posiada ona najbardziej rozbudowaną Liturgię Słowa, jest to aż 9 czytań zaczerpniętych z Pisma Świętego, które opowiadają historię dziejów zbawienia – począwszy od stworzenia ziemi i człowieka, przez obietnicę daną Abrahamowi, wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej aż do odkrycia pustego Grobu przez niewiasty. Jest to najbardziej uroczysta i najbardziej radosna Msza w całym roku, radujemy się bowiem ze zmartwychwstania naszego Pana! Wypełnieniem tej radości jest procesja rezurekcyjna, w której jak niewiasty idziemy głosić światu Zmartwychwstanie Syna Człowieczego.

Słowo „pascha” oznacza „przejście”. Triduum Paschalne jest więc przejściem Chrystusa ze śmierci do życia. Przechodźmy więc i my biorąc przykład z Izraela, którego paschą było wyjście z Egiptu i udanie się do Ziemi Obiecanej – wyjście z niewoli do wolności. Przechodźmy więc i my biorąc przykład z Jezusa Chrystusa i przejdźmy razem z Nim ze śmierci grzechu do życia dzieci Bożych!

an. Maciej Leśniak