Różaniec

Rozpoczął się październik. Jest to miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej.

 

Przypomnijmy po krótce, czym jest ta modlitwa oraz z czego się składa.
Każdy Różaniec rozpoczyna się znakiem krzyża, modlitwą Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz potrójnym Zdrowaś Maryjo (o przymnożenie wiary, nadziei i miłości) i Chwała Ojcu. Następnie odmawia się 5 dziesiątków, każdy poprzedzony zapowiedzią tajemnicy, którą się rozważa.

 

Mamy 20 tajemnic różańcowych:
 1. część radosna (odmawia się w poniedziałki i soboty):
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
  • Nawiedzenie św. Elżbiety,
  • Narodzenie Pana Jezusa,
  • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni,
  • Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
 2. część światła (odmawia się we czwartki):
  • Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan,
  • Cud w Kanie Galilejskiej,
  • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
  • Przemienienie na Górze Tabor,
  • Ustanowienie Eucharystii.
 3. część bolesna (odmawia się we wtorki i piątki):
  • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu,
  • Biczowanie Pana Jezusa,
  • Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa,
  • Droga Krzyżowa Pana Jezusa,
  • Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.
 4. cześć chwalebna (odmawia się w środy i niedziele):
  • Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
  • Zesłanie Ducha Świętego,
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.

 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w nabożeństwach październikowych!