Regulamin ośrodka

Regulamin Domu Szkoleniowo – Formacyjnego EFFATHA w Zaczerniu

  1. Jesteś na terenie Domu Rekolekcyjnego przeznaczonego głównie dla młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Z Domu można wyjść z opiekunem. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.

  2. W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia wystrzegaj się używania wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.

  3. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia, Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz kawy i herbaty w sali kominkowej.

  4. Czuj się odpowiedzialny za życie duchowe tutaj mieszkających, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Uszanuj odmienność płci i godność drugiej osoby. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno. W razie stwierdzenia wykroczeń w tym względzie grozi natychmiastowe usunięcie z Domu Rekolekcyjnego.

  5. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Dyrektorem Domu.

  6. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem z ośrodka.

  7. Przygotowanie i spożywanie wszelkich posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni.

  8. Z możliwości pobytu w Domu Rekolekcyjnym korzystaj roztropnie i oszczędnie, dbaj o czystość i porządek. Pomieszczenia z których korzystałeś należy posprzątać przed wyjazdem, pozostawiając je w takim stanie jakim zostały udostępnione. Zauważone braki, usterki i niebezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj obsłudze ośrodka.

  9. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Obowiązuje zakaz przenoszenia wyposażenia między budynkami.

  10. Przebywając w Domu Rekolekcyjnym masz obowiązek dostosować się do wszystkich poleceń jego Dyrektora lub osób przez niego upoważnionych.

Dyrektor Domu Szkoleniowo – Formacyjnego EFFATHA w Zaczerniu

Ks. Piotr Szczupak