Podsumowanie pierwszego kursu animatorskiego – Zaczernie 2018

Dnia 26 stycznia roku 2018 rozpoczął się kurs Animatorski w Zaczerniu. Turnus prowadzili Ks. Piotr Szczupak, Ks. Rafał Janas oraz Ks. Tomasz Blicharz razem z animatorami LSO diecezji rzeszowskiej. Brali w nim udział lektorzy z całej diecezji, liczba uczestników sięgała 70 osób.Całość trwała do piątku 2 lutego.

Przez turnus każdy mógł nabyć niezbędne informacje potrzebne do posługi animatora np: Wiedza o Triduum Paschalnym czy też umiejętności posługiwania się mszałem a nawet posługa podczas mszy z biskupem. Zajęcia odbywały się przed południem ale również wieczorem. Całe rekolekcje nie były jednak skupione tylko i wyłącznie na nauce ale też na modlitwie. Odbywały się rozważania pisma świętego, konferencje z księżmi oraz wieczory pogodne które miały integrować wszystkich uczestników turnusu. Nie brakowało również nauki śpiewu oraz melodii stosowanych w liturgii godzin. Centralnym punktem dnia była eucharystia która odbywała się w kościele parafialnym w Zaczerniu. Każda msza była profesjonalnie obstawiona przez przyszłych animatorów, którzy reprezentowali najwyższy poziom. Uwieńczeniem pracy oraz wysiłku były egzaminy odbywające się w przedostatni dzień. Każdy by zostać dopuszczonym do posługi animatora musiał zdobyć oceny pozytywne z każdego przedmiotu.

Turnus to nie tylko nauka ale też i rekolekcje oraz poznawanie Boga.


[Tomasz Urban] [MS]