Pielgrzymka LSO do Katedry

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza w Wielki Czwartek serdecznie zaprasza na Pielgrzymkę LSO do Katedry Rzeszowskiej. Nie było nam dane w ostatnich latach spotkać się na naszym święcie, dlatego teraz zapraszamy Was do powrotu do tej pięknej tradycji. Spotkajmy się wspólnie 14 kwietnia 2022 r. w Katedrze Rzeszowskiej. Szczegółowy program:

9:25 Zawiązanie wspólnoty + ogłoszenia

9:30 Świadectwo Marcina Hebdy

9:50 Próba przed odnowieniem przyrzeczeń ministranckich

10:00 Msza Święta Krzyżma

12:00 Poczęstunek

Prosimy o zabranie ze sobą strojów liturgicznych i zgłaszanie grup przy Katedrze.

Po Mszy Świętej ksiądz Rektor i księża przełożeni zapraszają wszystkie grupy liturgiczne do siebie na ul. Witolda 11a. Wyznaczeni klerycy będą oprowadzać poszczególne grupy i odpowiadać na pytania dotyczące życia seminaryjnego. Będzie też możliwość wysłuchania koncertu ewangelizacyjnego Marcina Hebdy.

Tekst odnowienia przyrzeczenia ministranckiego

Ks. Biskup: Drodzy chłopcy i dziewczęta odnówcie przed zgromadzonym tu Kościołem wasze postanowienia dotyczące wiernej służby przy ołtarzu Pańskim. Zwracam się do was z zapytaniem:

Czy chcecie służyć Bogu w kościele przy ołtarzu podczas świętych obrzędów?

M: Chcemy

Ks. Biskup: Czy wiecie, że służba liturgiczna nakłada na was trudne obowiązki pilności, sumienności i takiego postępowania, by podobać się Panu Jezusowi, któremu macie służyć?

MWiemy

Ks. Biskup: Czy przyrzekacie, że będziecie wypełniać wszystkie swoje obowiązki, by dobrze pełnić świętą służbę?

MPrzyrzekamy

Ks. BiskupMódlmy się. Boże najlepszy Ojcze, Ty przez swojego Syna powierzyłeś Kościołowi wielkie zadania, prosimy Cię, pobłogosław tych chłopców i te dziewczęta pełniących świętą służbę przy Twoim ołtarzu. Spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i wzrastali w Twojej łasce i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.