Mistrzostwa LSO – SZACHY

Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej 
w Szachach
22.10.2022 r. (sobota)
1/ CEL:
  • Integracja ministrantów i lektorów,
  • Wyłonienie szachowego mistrza ministrantów i lektorów diecezji rzeszowskiej,
  • Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów,
  • Wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski LSO w szachach.
 
2/ ORGANIZATORZY:
  • Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej
  • Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach

 

3/ MIEJSCE GRY:
Salki katechetyczne przy parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach

 

4/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
System szwajcarski, 7 rund.
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.
 
Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:
 
Gr. A – ministranci  – urodzeni w 2010 roku i młodsi,
Gr. B – ministranci i lektorzy – urodzeni w 2009 roku i starsi.

 

5/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju wziąć udział mogą jedynie ministranci i lektorzy, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką, bądź pisemne potwierdzenie przynależności do grupy LSO wypisane przez księdza z parafii. 
Opłata startowa w Mistrzostwach 10 złotych od zawodnika (Opłata płatna w dniu zawodów)

 

6/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, data urodzenia, parafia, ewentualnie kategorię i ranking szachowy (jeśli posiada)
Zgłoszenia należy kierować do dnia 20.10.2022 r. (czwartek) na adres mailowy: rzeszowlso@gmail.com lub telefonicznie ks. Dominik Leniart – 697 – 333 – 539. 
 
7/ NAGRODY:
 
W każdej grupie wiekowej:
– Za I miejsce: Tytuł Mistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– za II miejsce: Tytuł Wicemistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– za III miejsce: Tytuł II Wicemistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– dla pozostałych pamiątkowy dyplom
 
 
8/ TERMINARZ TURNIEJU:
16.10.2019 r. (sobota)
Potwierdzenie udziału i korekta list startowych – 9:30
Powitanie i modlitwa – 9:45
Początek I Rundy – 9:50
Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 15:00
 
9/ INNE
– Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
– Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. 
– Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.
– Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.