Mistrzostwa LSO Diecezji Rzeszowskiej w Szachach

Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej 
w Szachach
26.10.2019 r. (sobota)
 
1/ CEL:
  • Integracja ministrantów i lektorów,
  • Wyłonienie szachowego mistrza ministrantów i lektorów diecezji rzeszowskiej,
  • Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów,
  • Wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski LSO w szachach.
 
2/ ORGANIZATORZY:
  • Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej
  • Parafia pw. św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu

 

3/ MIEJSCE GRY:
Dom Katechetyczny przy parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu

 

4/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
System szwajcarski, 7 rund.
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.
 
Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:
 
Gr. A – ministranci  – urodzeni w 2007 roku i młodsi,
Gr. B – ministranci i lektorzy – urodzeni w 2006 roku i starsi.

 

5/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju wziąć udział mogą jedynie ministranci i lektorzy, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką, bądź pisemne potwierdzenie przynależności do grupy LSO wypisane przez księdza z parafii. 
Opłata startowa w Mistrzostwach 5 złotych od zawodnika (Opłata płatna w dniu zawodów)

 

6/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, data urodzenia, parafia, ewentualnie kategorię i ranking szachowy (jeśli posiada)
Zgłoszenia należy kierować do dnia 23.10.2019r. (środa) na adres mailowy: matkowalski@autograf.pl; lub telefonicznie Ks. Dominik Leniart – 697 – 333 – 539. 
 
7/ NAGRODY:
 
W każdej grupie wiekowej:
– Za I miejsce: Tytuł Mistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– za II miejsce: Tytuł Wicemistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– za III miejsce: Tytuł II Wicemistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,
– dla pozostałych pamiątkowy dyplom
 
 
8/ TERMINARZ TURNIEJU:
26.10.2019 r. (sobota)
Potwierdzenie udziału i korekta list startowych – 900
Powitanie i modlitwa – 930
Początek I Rundy – 945
Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1400
 
9/ INNE
– Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
– Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. 
– Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.
– Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.