LIGA LEKTORSKA!

Zapraszamy wszystkie drużyny zgłoszone do IX edycji rzeszowskiej ligi lektorskiej w sobotę 19 listopada na godz 9.00 do parafii św. Krzyża w Rzeszowie (ul. 3 maja) – Msza Święta na rozpoczęcie kolejnej edycji ligi a po niej oficjalne rozpoczęcie rozgrywek w ZSG przy ulicy SPYTKA LIGĘZY. Wpisowe od drużyny wynosi 300 zł, ponadto proszę o zabranie legitymacji szkolnych oraz ministranckich a także listę zawodników zgłaszanych do udziału w turnieju. Do zobaczenia w sobotę.

Króluj Nam Chryste!