Liga Lektorska 2017/2018

REGULAMIN X EDYCJI
RZESZOWSKIEJ LIGI LEKTORSKIEJ
W PIŁCE HALOWEJ

Organizator:
ks. Tomasz Blicharz
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza
Nr. tel. kontaktowego: +48 607 821 650 – ks. Tomasz Blicharz

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na podany wyżej numer telefoniczny lub pocztę elektroniczną. (toma536@wp.pl).

Terminy i miejsca ligi:

Liga Lektorska odbywać się będzie na halach sportowych:

 • w hali sportowej przy Zespole Szkół Gastronomicznych;

 • w hali sportowej ZSKU;

 • w hali sportowej przy IV LO.

 

Rozpoczęcie turnieju odbędzie się 25 listopada o godz. 9.00 w Kościele pod wezwaniem Św. Krzyża w Rzeszowie Uroczystą Mszą Świętą (w której biorą udział wszyscy Lektorzy startujący w Lidze). Po Eucharystii nastąpi przejście do Zespołu Szkół Gastronomicznych, gdzie o godz. 11 rozpocznie się I kolejka rozgrywek:

Kolejki II i III zostaną rozegrane w hali sportowej ZSKU.

Terminy pozostałych kolejek zostaną podane w dniu rozpoczęcia rozgrywek. (każdego dnia rozgrywane zostaną po dwie kolejki):

W roku bieżącym rozgrywane będą dwie ligi. I liga dla 10 najlepszych drużyn IX Edycji Ligi. II liga – pozostałe zespoły. Jeżeli jakaś drużyna zajęła w poprzednich rozgrywkach dobre miejsce w pierwszej lidze, lub awansowała do I ligi a w tym roku nie startuje w rozgrywkach ich miejsce może zostać zastąpione przez inną drużynę kolejną w poprzednich rozgrywkach w II lidze.

W turnieju mogą brać udział Lektorzy z Liceum i Gimnazjum (do rocznika 1998).
W każdej drużynie może w czasie meczu występować jeden animator krzyżowy (posługujący w parafii i na wakacjach w roku bieżącym) spoza granicy wieku.

Zgłoszenia do rozgrywek telefonicznie do Ks. Tomasza Blicharza do 19 października.

Warunki uczestnictwa i rozgrywek:

 • każda drużyna przyjeżdża na turniej z opiekunem, który odpowiada za zawodników podczas turnieju. Opiekun w dniu rozpoczęcia rozgrywek podpisuje REGULAMIN LIGI;

 • opiekun musi posiadać meczową listę ministrantów;

 • zgłoszenia do rozgrywek telefonicznie do ks. Tomasza Blicharza do 19 października;

 • wszyscy ministranci muszą posiadać aktualną legitymację ministranta oraz dokument stwierdzający tożsamość;

 • gdyby okazało się że w jakiejś drużynie występuje ktoś kto nie jest lektorem lub jest z poza granicy wiekowej automatycznie cała drużyna zostaje skreślona z turnieju;

 • wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe;

 • każdy zawodnik w całym turnieju występuje z tym samym numerem;

 • wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać buty na przebranie.

 

Ilość zawodników:

 • Każda Drużyna zgłaszając się do turnieju podaje listę 12 lektorów, którzy będą uczestniczyć w całym turnieju. W trakcie trwania ligi nie można dopisywać ani zamieniać zawodników w drużynie. Jeżeli drużyna w momencie zapisywania podaje mniejszą liczbę zawodników, także w trakcie trwania turnieju nie może do niej nikogo dopisać. Dzień rozpoczęcia rozgrywek jest ostatecznym dniem zmian w kadrach;

 • Gramy w następujących składach: czterech + bramkarz;

 • Ilość zawodników rezerwowych dowolna, (max. 5 na każdy mecz);

 • Ilość zmian dowolna, dozwolone zmiany powrotne.

 

System rozgrywek:

 • Gramy systemem Ligowym każdy z każdym. Mecz i rewanż;

 • Poszczególne kolejki zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

 

Pozostałe regulacje zgodnie z przepisami PZPN:

 • Gdy piłka dotknie sufitu drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny.

 • Bramkarz może łapać piłkę w ręce do określonego miejsca.

 • Gra bez „spalonego”.

 • Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m. od piłki.

 • Rzut karny wykonywany jest z linii 6 metrów

 • Zachowanie nie sportowe będzie karane żółtymi i czerwonymi kartkami oraz karami minutowymi.

 • Zachowanie wulgarne karane będzie wykluczeniem z turnieju.

 

Czas rozgrywek:

 • 2 x 7 min

 

Koszt uczestnictwa

 • Drużyny wnoszą na rzecz rozgrywek opłatę, wpisowe w wysokości 300 zł od drużyny.

 

Kolejność drużyn

Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności zajętych miejsc decydują:

 • wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

 • ujęta różnica bramek zdobytych do straconych;

 • ilość zdobytych bramek.

 

Nagrody

 • puchary;

 • dyplomy;

 • nagrody;

 • wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Postanowienia końcowe:

 • Każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu hali sportowej.

 • O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizator i sędzia turnieju.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.