Kurs Ceremoniarza 2022

Jednym z najważniejszych zadań Kościoła jest sprawowanie sakramentów, czyli wyrażanie w widzianych znakach niewidzialnej łaski Bożej. Zbiór takich czynności skierowanych do wspólnoty nazywamy Liturgią. Każdy z nas może stwierdzić, że pomocą w głębszym, jak i pełniejszym przeżywaniu np. skaramentów będzie stanowił ich wygląd, płynność celebracji, jak i przedstawienie wszystkich znaków przewidzianych dla konkretnej akcji liturgicznej. Osobą która przygotowuje oraz koordynuję przebieg liturgii nazywamy ceremoniarzem. Bez ww. cech liturgia staje się bardzo trudna do przeżycia, co wskazuje jak bardzo duży wpływ na obrzęd liturgiczny ma mistrz ceremonii. Niedawno w diecezji Rzeszowskiej maił miejsce kurs ceremoniarza, podczas którego 8 animatorów przygotowywało się do pełnienia tej posługi. Przyjechaliśmy na turnus, ponieważ łączyła nas miłość do Kościoła oraz liturgii. Po opieką księży jaki i starszych ceremoniarzy pogłębialiśmy swoją widzę liturgiczną, jak i relacje z Bogiem. Wykłady oraz zadania interaktywne które otrzymaliśmy od kadry przygotowały nas na zadania które przed nami czekają. Po tygodniowym kursie oraz rekolekcjach otrzymaliśmy błogosławieństwo od księdza moderatora LSO, gdzie posłał nas, abyśmy dla większej chwały Boga i pożytku ludu Bożego pełnili tę zaszczytną funkcję.