Kurs Ceremoniarza 2019 – „Niech się wami Bóg posługuje”

 

W dniach od 24 do 28 sierpnia 2018 roku, w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani odbył się Kurs Ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza.

Kurs prowadzony był przez ks. Mateusza Kowalskiego oraz ks. Rafała Janasa z pomocą dwóch starszych ceremoniarzy. Uczestnicy kursu mieli napięty plan dnia. Spędzali czas na Mszach Świętych, rozważaniu Słowa Bożego, celebracji Liturgii Godzin, oraz na adoracji Najświętszego Sakramentu. Bardzo ważnym elementem dnia były także spotkania z ceremoniarzami i księżmi na których kandydaci mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy liturgicznej.
Rekolekcje zakończyły się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Tomasza Blicharza – diecezjalnego moderatora Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.
W trakcie Mszy Świętej, kandydaci uczestniczący w rekolekcjach otrzymali błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza w liturgii oraz krzyż na czerwonym sznurze. Nowi ceremoniarze złożyli przyrzeczenia, w których wskazali, że od tej chwili jako ceremoniarze będą troszczyć się o święte czynności liturgiczne, tak, by były one wykonywane pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty wiernych. Ponadto przyrzekli troskę o stan Łaski Bożej w swojej duszy, która umacnia więź z Chrystusem.

Nowymi ceremoniarzami diecezji rzeszowskiej zostali :
Dominik Draus – Kupno – pw. św. Jana Chrzciciela
Marcin Dzindzio – Niebylec – pw. Znalezienia Krzyża Świętego
Kamil Godek – Strzyżów – pw. bpa. J. S. Pelczara
Karol Gomółka – Głogów Małopolski – pw. Trójcy Przenajświętszej
Daniel Krajewski – Bieździedza – pw. Świętej Trójcy
Maciej Leśniak – Bieździedza – pw. Świętej Trójcy
Wojciech Maciąg – Cmolas – pw. Przemienienia Pańskiego
Kamil Niedźwiedzki – Jasło – pw. św. Stanisława B.M.
Wojtek Świder – Rzeszów – pw. św. Judy Tadeusza
Kuba Zastępa – Gorlice – pw. Narodzenia NMP