Kurs Ceremoniarza 2018

W dniach od 19 do 23 sierpnia 2018 roku, w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani odbył się Kurs Ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza.
Ceremoniarz jest odpowiedzialny za przygotowanie liturgii i czuwanie nad należytym jej przebiegiem, aby jej przeżywanie było wspólnotowe, a sama liturgia godna, piękna i w należytym porządku sprawowana.
Funkcją ceremoniarza jest przejęcie części odpowiedzialności kapłana za należyte organizowanie świętych czynności liturgicznych.
W tegorocznym kursie udział wzięło 5 animatorów z różnych rejonów naszej diecezji. Kandydaci na ceremoniarza posługiwali w swoich parafiach jako animatorzy przez okres 2 lat.
Kurs prowadzony był przez ks. Mateusza Kowalskiego z pomocą dwóch starszych ceremoniarzy. Uczestnicy kursu mieli napięty plan dnia. Spędzali czas na Mszach Świętych, rozważaniu Słowa Bożego, celebracji Liturgii Godzin, oraz na adoracji Najświętszego Sakramentu. Bardzo ważnym elementem dnia były także spotkania z ceremoniarzami, na których kandydaci mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy liturgicznej.
Rekolekcje zakończyły się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Tomasza Blicharza – diecezjalnego moderatora Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej. W homilii ks. Mateusz Kowalski podkreślił, że ceremoniarz ma za zadanie, oprócz czuwania nad pięknem liturgii, dawać codziennie świadectwo żywej wiary w Jezusa Chrystusa i być gotowy na poświęcenia.
W trakcie Mszy Świętej, kandydaci uczestniczący w rekolekcjach otrzymali błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza w liturgii i złożyli przyrzeczenia, w których wskazali, że od tej chwili jako ceremoniarze będą troszczyć się o święte czynności liturgiczne, tak, by były one wykonywane pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty wiernych. Ponadto przyrzekli troskę o stan Łaski Bożej w swojej duszy, która umacnia więź z Chrystusem.

Nowymi ceremoniarzami diecezji rzeszowskiej zostali :

Mateusz Górski – Rzeszów – bł. Karolina
Wiktor Kobak – Tarnowiec – Narodzenia NMP
Wojciech Ożóg – Sokołów Małopolski – Św. Jana Chrzciciela
Tomek Ryba – Biecz – Boże Ciało
Michał Szczepanek – Trzęsówka – św. Anna

Tekst : Wojciech Ożóg
Fotograf : Dawid Biesiadecki