Kurs animatorski – ferie 2020

Link do strony z zapisami : http://lsorzeszow.pl/lso-db/?page=login 
Link do strony z kartą uczestnictwa : http://lsorzeszow.pl/?page_id=308

 

Wymagane dane: PESEL, imię, nazwisko, parafia, adres zamieszkania, turnus, adres mailowy (uczestnika lub rodzica)

KURS KANDYDATÓW NA ANIMATORA LSO

KURS ANIMATORSKI, przeznaczony jest dla Lektorów, który chcieliby zaangażować się w przeżywanie głębsze liturgii i pomóc w formacji ministrantów. Kurs animatorski rozpoczyna dwuletnie przygotowania do posługi animatorskiej i mogą w nim uczestniczyć lektorzy lub ministranci od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, wyróżniający się sumiennością i cieszący się dobrą opinią.

Animatorów formujemy, aby pomóc Księdzu:

 • w prowadzeniu grup ministranckich w parafii (zbiórki, zajęcia sportowe itp.)

 • w przygotowaniu liturgii niedzielnej Mszy Św.

 • w przygotowaniu oprawy liturgicznej większych uroczystości, np.: odpust, Triduum paschalne itp.

 • w trosce o piękno liturgii na co dzień

Kurs animatorski odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Zaczerniu w dwóch terminach:

 • 12-18.01.2020r.

 • 19-25.01.2020r.

 • 26.01-01.02.2020r. (woj. małopolskie)

  Koszt pobytu wynosi 300 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.01.2020r. na stronie www.lsorzeszow.pl/lso-db lub pod numerem telefonu 697 333 539. Przy zgłoszeniu konieczna jest zaliczka w wysokości 100 zł. (wpłata osobista lub na konto Dominik Leniart – MBank 56 1140 2004 0000 3702 7942 9919 z dopiskiem KURS ANIMATORSKI LUB LEKTORSKI). + (Zaznaczyć imię i nazwisko uczestnika i parafię kierującą). Po otrzymaniu zaliczki karty wyjazdu zostaną wysłane.

  Zapisu mogą dokonać tylko księża i animatorzy. W celu założenia konta w systemie należy otrzymać hasło dostępu u administratora tel. 783608666

1 thought on “Kurs animatorski – ferie 2020

Comments are closed.