II Mistrzostwa LSO w tenisie stołowym

Regulamin Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Rzeszowskiej w Tenisie Stołowym
 
CEL IMPREZY:
– Popularyzacja tenisa stołowego 
 • Nawiązanie znajomości i przyjaźni między uczestnikami
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego
 • Integracja dzieci i młodzieży

 

Turniej zostanie rozegrany w sobotę, 13 listopada 2021 r. Rozpoczęcie o godz. 9:30 Rozgrywki odbędą się w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia                  w Rzeszowie ul. Starzyńskiego 17. 
 
I. Kategorie wiekowe:
 • Ministrant 2009-2012
 • Lektor młodszy 2006 – 2009
 • Lektor starszy 2002 – 2005  
 
Warunkiem uczestnictwa jest ważna legitymacja Liturgicznej Służby Ołtarza, ministranci i lektorzy przyjeżdżają pod opieką kapłanów lub opiekunów.
Parafia wnosi opłatę organizacyjną za udział w mistrzostwach w wysokości 10 zł od osoby.

 

II Nagrody
 • Za zajęcie  I – III miejsca zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.
 • Pozostali dyplomy

 

III. System rozgrywek 
 • Uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników.
 • Turniej zostanie rozegrany w kategoriach indywidualnych.
 • Nie przewiduje się punktacji zespołowej.
 • Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.     Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
 • W przypadku posiadania równiej ilości zwycięstw przez dwóch graczy w jednej grupie, aby wyłonić zwycięzcę liczy się najpierw bezpośredni pojedynek, lepszy stosunek setów wygranych do przegranych, małe punkty w ostateczności losowanie.
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 • Obowiązuje strój sportowy, buty z jasną podeszwą.
 
 
 
IV. Postanowienia końcowe
 • Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 • Jemy tylko w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 • Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 • SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR