Duchowa Adopcja

Już jutro, tj. 25.03, będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli Dzień Świętości Życia.
W encyklice św. Jana Pawła II czytamy, że podstawowym celem jest “budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”. ☺️
W tym dniu Kościół zachęca do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców. 🙏
Zapraszamy do podjęcia się tego zadania poprzez codzienną modlitwę przez 9 miesięcy. 😇
Pomocą dla nas jest aplikacja, w której również znajdziemy szczegółowe informacje na temat Duchowej Adopcji.
http://www.adoptujzycie.pl/