Diecezjalny Dzień Młodych

“Pan podtrzymuje całe moje życie”- te słowa były dla nas myślą przewodnią 1. części Diecezjalnych Dni Młodych. Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza zebrała się w Zaczerniu, aby wspólnie dziękować za czas Turnusów wakacyjnych i za 8 lat posługi ks.Tomasza Blicharza oraz prosić o siły dla nowego moderatora- ks.Dominika Leniarta i jego zastępcy Ks. Michała Piętki.

W centrum naszego spotkania była Msza Święta, od której rozpoczęliśmy nasz zjazd. Na kazaniu ks. Michał przypomniał nam, czym powinna być dla nas służba- tym, co nadaje naszej wspólnocie smaku. Bardzo wzruszającym momentem były podziękowania. Byliśmy i jesteśmy wdzięczni za wielkie rzeczy, które dokonały się w każdym z nas, dzięki pracy i wsparciu ks. Blicharza.

W duchu radości po Ofierze udaliśmy się na jadalnie Domu Rekolekcyjnego “Effatha”, by podzielić się między sobą wrażeniami z posługi wakacyjnej, oraz by obejrzeć prezentację podsumowującą tegoroczne turnusy.

Ostatnim punktem programu w Zaczerniu była Godzina Świadectw. Każdy, kto chciał mógł opowiedzieć świadectwo swojej posługi, z czego skorzystało wiele osób. Było to bardzo ubogacające spotkanie, a godzina, która była na nie przeznaczona, zleciała bardzo szybko.

Kolejna część miała miejsce w Domu Diecezjalnym “Tabor”. Po przyjeździe mieliśmy chwilę czasu, aby zapoznać się z osobami z innych wspólnot: z Ruchu Światło-Życie, KSM-u czy z Ruchu Apostolstwa Młodzieży.  Ludzi młodych było bardzo dużo, bo mocno ponad 200 osób. Zapoznawanie nie mogło trwać jednak długo, gdyż już o godzinie 15 w kaplicy zebraliśmy się z pasterzem naszej diecezji bp.Edwardem Białogłowskim, by wspólnie modlić się o Miłosierdzie Boże słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Ksiądz Biskup wygłosił do nas słowo o naszej Matce Maryi, w przeddzień Święta Jej Narodzenia. Po chwili modlitwy nadszedł kolejny wzruszający moment. Przedstawiciele młodzieży ze wszystkich wspólnot pożegnali ks.Krzysztofa Golasa duszpasterza młodzieży. Ks.Krzysztof przy tej okazji powiedział do nas ważne słowa, byśmy w naszej wierze nie byli sami, lecz we wspólnocie, bo nawet “giganci wiary” tacy jak Eliasz potrzebowali drugiego człowieka. Następcą ks. Krzysztofa został ks. Tomasz Ryczek.

Następnie wysłuchaliśmy fragmentu z Ewangelii św. Marka o uzdrowieniu paralityka niesionego przez jego przyjaciół. Ks Mariusz Mastaj z parafii Czudec wygłosił krótką homilię, oraz zachęcił do spowiedzi oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, która miała rozpocząć się już za chwilę. Adoracja przygotowana została przez młodzież, podczas której mieliśmy czas na szczerą i prawdziwą rozmowę z Jezusem, oraz spowiedź. Budujący był widok tak wielu młodych osób klęczących przed Bogiem, którzy nie z przymusu, ale z własnej woli chcą iść z Nim przez życie. Olbrzymie wrażenie wywarł sam Biskup, który klęczał nie gdzieś w wyróżnionym miejscu, ale pośród nas i modlił się tak jak my. Siły dodawała sama jego obecność, bo widzieliśmy jak mu na nas- młodych zależy.

Po tej chwili dla ducha, nastał czas na chwilę relaksu dla ciała. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia rozpoczęła się dyskoteka, przerwana jedynie na chwilę gdy mogliśmy zjeść pyszne pierogi.

Myślę, że każdy z Diecezjalnych Dni Młodzieży wyszedł umocniony na duchu i z uśmiechem na twarzy. Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy za rok, a tegorocznym uczestnikom dziękujemy za świadectwo bycia.Króluj nam Chryste!

Paweł Sienkiewicz