Błogosławieństwo nowych animatorów krzyżowych

Kościół Katolicki to swego rodzaju sztafeta, w której co jakiś czas dochodzi do wymiany członków. Między innymi dzięki temu mógł on przetrwać 20 wieków. Osoby należące do Niego w swoisty sposób “przekazują sobie pałeczkę”. Tego typu wymianę pokoleniową obserwujemy również we wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza, a jej owocem jest otrzymanie błogosławieństwa animatorskiego przez kolejnych kandydatów na animatora. Dnia 1 października bieżącego roku w Kaplicy Domu Diecezjalnego „Tabor”  krzyż animatorski, czyli symbol błogosławieństwa przejęło 40 lektorów z 30 parafii naszej diecezji. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba. Kandydaci na animatora formacje, rozpoczęli  ponad półtora roku temu, kiedy to za pomocą platformy teams połączyli się z Diecezjalny Moderatorem LSO ks. Dominikiem Leniartem. Było dużo obawy, że proces przygotowawczy odbędzie zdalnie,  jednak rzeczywistość była zgoła inna, gdyż tylko 2 spotkania odbyły się zdalnie. Natomiast reszta DSów miała swoje miejsce w Kotani i innych zakątkach naszej diecezji. Podczas tych spotkań uczestnicy mieli możliwość pogłębić swoją relację z Bogiem dzięki głębszemu przeżywaniu Mszy Świętej, liturgii godzin czy modlitwie Pismem Świętym. Nowi animatorzy, aby móc otrzymać krzyż i błogosławieństwo musieli uczestniczyć w wielu wykładach i licznych egzaminach. Dziękujemy ks. Biskupowi Ordynariuszowi za przewodnictwo w tej, jakże ważnej uroczystości w Liturgicznej Służbie Ołtarza, każdemu kapłanowi na czele z ks. Dominikiem Leniartem oraz ceremoniarzom i animatorom zaangażowanym w formacje nowych animatorów. Niestety nie wszystkim, którzy na początku się zapisali na ten kurs, udało się dotrzeć do jego końca, niemniej jednak gratulujemy tym którym ta sztuka się udała. Wam wszystkim nowi animatorzy życzymy wielu łask bożych potrzebnych do prężnego działania na rzecz parafii i diecezji.  Prosimy o modlitwę za nowych animatorów, gdyż przysłowiowy koniec Szkoły Animatora jest tak naprawdę początkiem dalszej formacji w LSO.

Króluj Nam Chryste!

 

An. Jakub Ciebiera