Adwent

Rozpoczynając nowy rok liturgiczny wkraczamy w okres Adwentu, który jest czasem szczególnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Niech będzie to dla nas czas owocnego przygotowania przez Liturgię i uczynki miłosierdzia na spotkanie w Niebie z naszym Panem i Zbawicielem.

Zachęcamy do wykorzystania konspektu na zbiórce.

Konspekt zbiórki adwent – PDF