Błogosławieństwo animatorów LSO 2019
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 7 października 2019

   Dni Skupienia łączące uroczystość błogosławieństwa Animatorskiego prowadzone przez Ks. Tomasza Blicharza rozpoczęły się w piątek 4 października o godz. 18. Po spożytej kolacji udaliśmy się na konferencje Ks. Tomasza. Uświadomił nam jak bardzo ważne jest błogosławieństwo i jaką odpowiedzialnością jest przyjęcie krzyża Animatorskiego. Później adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i mogliśmy przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by o 22:00 wziąć udział w Eucharystii.   Sobotni poranek rozpoczęliśmy śniadaniem po czym udaliśmy się na rozważanie Słowa Bożego wraz z ks. Prowadzącym. Był to fragment Ewangelii z ,,Kazania na Górze”. Później kolejny raz mogliśmy prosić Naszego Mistrza pod postacią chleba o to by dzięki jego łasce mogły się rozwiać wszystkie nasze lęki. Następnie mieliśmy dłuższą chwile aby się przygotować do Mszy zadbaliśmy o nasz wygląd przygotowaliśmy nasze alby.    Zaraz po tym udaliśmy się do Kościoła parafialnego w Zaczerniu. J.E. Ks. Bp Jan Wątroba pobłogosławił 54 kandydatów oraz wręczył nam krzyże zewnętrzny znak tego błogosławieństwa. Pod koniec Eucharystii podziękowaliśmy ks. Biskupowi za modlitwę nad nami i słowo skierowane do nas. Słowa podziękowania skierowaliśmy również do ks. Proboszcza Piotra Szczupaka za prowadzenie nas na początku formacji oraz za to że z życzliwością przyjmował nas do Zaczernia. Szczególne słowa wdzięczności złożyliśmy na ręce ks. Tomasza…

Mistrzostwa LSO Diecezji Rzeszowskiej w Szachach
Aktualności , Animatorzy , Sport / 5 października 2019

Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej  w Szachach 26.10.2019 r. (sobota)   1/ CEL: Integracja ministrantów i lektorów, Wyłonienie szachowego mistrza ministrantów i lektorów diecezji rzeszowskiej, Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów, Wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski LSO w szachach.   2/ ORGANIZATORZY: Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej Parafia pw. św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu   3/ MIEJSCE GRY: Dom Katechetyczny przy parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu   4/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: System szwajcarski, 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.   Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:  Gr. A – ministranci  – urodzeni w 2007 roku i młodsi, Gr. B – ministranci i lektorzy – urodzeni w 2006 roku i starsi.   5/ WARUNKI UCZESTNICTWA: W turnieju wziąć udział mogą jedynie ministranci i lektorzy, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką, bądź pisemne potwierdzenie przynależności do grupy LSO wypisane przez księdza z parafii.  Opłata startowa w Mistrzostwach 5 złotych od zawodnika (Opłata płatna w dniu zawodów)   6/ ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, data urodzenia, parafia, ewentualnie kategorię i ranking szachowy (jeśli posiada) Zgłoszenia należy kierować do dnia 23.10.2019r. (środa) na adres mailowy: matkowalski@autograf.pl; lub telefonicznie Ks. Dominik Leniart – 697 – 333 – 539.    7/ NAGRODY:   W każdej grupie wiekowej: – Za I miejsce: Tytuł Mistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,…

Dni Skupienia – Film
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 30 września 2019

W ostatni weekend września w Kotani odbyły się Dni Skupienia dla II roku szkoły animatora. Wzięło w nich udział 55 uczestników. Był to czas przepełniony modlitwą, śpiewem i medytacją Pisma Świętego. Sobotni wieczór spędziliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas pracy w grupach przedstawiliśmy swoje pomysły jak zachęcić młodych chłopaków do służby w LSO.Prosimy o modlitwę za ks moderatora i wszystkich animatorów. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!Tekst: Michał Kot Wideo

Kurs Ceremoniarza 2019 – „Niech się wami Bóg posługuje”
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 15 września 2019

  W dniach od 24 do 28 sierpnia 2018 roku, w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani odbył się Kurs Ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza. Kurs prowadzony był przez ks. Mateusza Kowalskiego oraz ks. Rafała Janasa z pomocą dwóch starszych ceremoniarzy. Uczestnicy kursu mieli napięty plan dnia. Spędzali czas na Mszach Świętych, rozważaniu Słowa Bożego, celebracji Liturgii Godzin, oraz na adoracji Najświętszego Sakramentu. Bardzo ważnym elementem dnia były także spotkania z ceremoniarzami i księżmi na których kandydaci mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy liturgicznej.Rekolekcje zakończyły się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Tomasza Blicharza – diecezjalnego moderatora Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej. W trakcie Mszy Świętej, kandydaci uczestniczący w rekolekcjach otrzymali błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza w liturgii oraz krzyż na czerwonym sznurze. Nowi ceremoniarze złożyli przyrzeczenia, w których wskazali, że od tej chwili jako ceremoniarze będą troszczyć się o święte czynności liturgiczne, tak, by były one wykonywane pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty wiernych. Ponadto przyrzekli troskę o stan Łaski Bożej w swojej duszy, która umacnia więź z Chrystusem. Nowymi ceremoniarzami diecezji rzeszowskiej zostali :Dominik Draus – Kupno – pw. św. Jana Chrzciciela Marcin Dzindzio – Niebylec – pw. Znalezienia Krzyża Świętego Kamil Godek – Strzyżów –…

Diecezjalny Dzień Młodych
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 11 września 2019

„Pan podtrzymuje całe moje życie”- te słowa były dla nas myślą przewodnią 1. części Diecezjalnych Dni Młodych. Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza zebrała się w Zaczerniu, aby wspólnie dziękować za czas Turnusów wakacyjnych i za 8 lat posługi ks.Tomasza Blicharza oraz prosić o siły dla nowego moderatora- ks.Dominika Leniarta i jego zastępcy Ks. Michała Piętki. W centrum naszego spotkania była Msza Święta, od której rozpoczęliśmy nasz zjazd. Na kazaniu ks. Michał przypomniał nam, czym powinna być dla nas służba- tym, co nadaje naszej wspólnocie smaku. Bardzo wzruszającym momentem były podziękowania. Byliśmy i jesteśmy wdzięczni za wielkie rzeczy, które dokonały się w każdym z nas, dzięki pracy i wsparciu ks. Blicharza. W duchu radości po Ofierze udaliśmy się na jadalnie Domu Rekolekcyjnego „Effatha”, by podzielić się między sobą wrażeniami z posługi wakacyjnej, oraz by obejrzeć prezentację podsumowującą tegoroczne turnusy. Ostatnim punktem programu w Zaczerniu była Godzina Świadectw. Każdy, kto chciał mógł opowiedzieć świadectwo swojej posługi, z czego skorzystało wiele osób. Było to bardzo ubogacające spotkanie, a godzina, która była na nie przeznaczona, zleciała bardzo szybko. Kolejna część miała miejsce w Domu Diecezjalnym „Tabor”. Po przyjeździe mieliśmy chwilę czasu, aby zapoznać się z osobami z innych wspólnot: z Ruchu Światło-Życie, KSM-u czy z…

Msza Krzyżma
Aktualności , Animatorzy / 15 kwietnia 2019

18 kwietnia 2019 r., w Wielki Czwartek, o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej odbędzie się Msza Krzyżma. Podczas Mszy św. Biskup Rzeszowski pobłogosławi olej chorych i olej katechumenów oraz poświęci olej krzyżma, który jest używany m.in. podczas udzielania sakramentu chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. W Wielki Czwartek zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza na godz. 10 do katedry rzeszowskiej na Mszę Krzyżma. Podczas której zostaną odnowione przyrzeczenia ministranckie, próba przyrzeczeń odbędzie się przed Mszą Świętą. Po Eucharystii „drzwi otwarte” i możliwość spotkania w Wyższym Seminarium Duchownym dla grup LSO. Całe LSO w strojach liturgicznych.

Wielki Post
Aktualności , Animatorzy / 6 marca 2019

Wielki Post jest okresem liturgicznym, który przez pokutę, umartwienia i pracę nad sobą, jakie podejmujemy przez świadomość naszej słabości, ma nas przygotować do obchodu Świąt Paschalnych. Ważnym symbolem jest czas trwania tego okresu: nie licząc niedziel, które zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła są pamiątką Zmartwychwstania Pana i nie licują w pełni z nastrojem smutku i pokuty, okres ten liczy około 40 dni. Liczba 40 w Biblii jest symbolem oczyszczenia: 40 dni i nocy trwał potop, 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 dni Jezus pościł na pustyni. W ten święty czas wprowadza nas Środa Popielcowa. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Posypanie głów popiołem, które ma wtedy miejsce podczas Mszy Świętej, jest symbolem mającym przypomnieć nam o naszej marności i kruchości naszego życia: wymowny jest fakt, że pył, którym posypane zostaną nasze głowy, jeszcze w zeszłym roku był zieloną palmą. W Wielkim Poście używamy szat liturgicznych koloru fioletowego, który symbolizuje skruchę, pokutę, ale także nadzieję na zbawienie. W Liturgii nie słyszymy wtedy radosnego hymnu Chwała na wysokości Bogu (wyjątkiem są przypadające w Wielkim Poście dwie uroczystości: św. Józefa oraz Zwiastowania NMP) i aklamacji Alleluja, która przed głoszeniem Ewangelii podczas Mszy Świętej zastępowana jest innym śpiewem. Na znak pokuty zabronione jest…

Podsumowanie I kursu animatorskiego
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 5 marca 2019

W dniach 8-15.02.2019r. w Zaczerniu odbył się pierwszy kurs animatorski dla ministrantów od 3 klasy gimnazjum, w którym udział wzięło 74 osoby.Kurs animatorski jest bardzo ważnym elementem formacji LSO. Turnus wraz z Księdzem Moderatorem prowadziło 9 ceremoniarzy i animatorów, którzy z przyjemnością dzielili się swoją wiedzą z młodszymi kolegami.W trakcie turnusu uczestnicy poznawali głębiej tajemnicę Liturgii, oraz jej praktyczną część. Pogłębiali wiedzę na temat najważniejszych świąt w kościele, w tym szczególnie o Triduum Paschalnym. Nie zabrakło również luźniejszych punktów dnia takich jak śpiew czy też pogodne wieczorki, podczas których mogli się wspólnie bawić. Czas spędzony na turnusie był również czasem rekolekcji i duchowego zbliżania się do Boga poprzez Liturgię Godzin, adorację, spowiedź oraz konferencję księży, na których zostały przybliżone postacie m.in.: Adama, Noego, Dawida, świętych Piotra i Pawła. Uczestnicy mieli również spotkania w grupach, na których poruszali różne tematy związane z powołaniem i miłością w życiu człowieka, jak i również życiorysy patronów każdej z grupy, których wybrali dla nich animatorzy i byli to między innymi: św. Jakub, św. Florian, św. Stanisław Kostka, św. Ambroży i św. Pius X. Jednak najważniejszym punktem każdego dnia była wspólna Eucharystia. Z pewnością był to dobry czas dla wszystkich obecnych na turnusie zarówno uczestników jak i animatorów…